Kjøt, lyst og peikefinger

Eg er så heldig å vera i redaksjonen av det tverrfaglege og samnordiske tidsskriftet «Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies», som er gjevi ut av dei nordiske selskapa for 1700-talsstudiar. Her er eg norsk bokmeldingsredaktør, noko eg har drivi med sidan 2012. Vi legg ut nummera våre på nettet, men med litt forseinking trass alt, vi skal…
Read more

Brennbar historisk satire

(Kronikk, Dag og Tid, 17.01.2015) Satire har vori avgjerande som politisk kritikk òg i Noreg, og vart då sett på som trugande av autoritære interesser. Charlie Hebdo presenterer ein sjanger som er viktig i den franske allmenta, politiske teikningar og vidare sett satirisk kritikk. Denne er meir marginal i dagens Media-Noreg, der ordskiftet heller er…
Read more