Brennbar historisk satire

(Kronikk, Dag og Tid, 17.01.2015) Satire har vori avgjerande som politisk kritikk òg i Noreg, og vart då sett på som trugande av autoritære interesser. Charlie Hebdo presenterer ein sjanger som er viktig i den franske allmenta, politiske teikningar og vidare sett satirisk kritikk. Denne er meir marginal i dagens Media-Noreg, der ordskiftet heller er…
Read more